privacy statement

Ik vind jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doe ik er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen. Mijn begeleidingstrajecten zijn volledig in lijn met de recent vernieuwde gedragscode in 2022 van Noloc, de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches.

Om je aanvragen via mijn nieuwsbrief, je inschrijving voor een workshop of een aanmelding van een van mijn trajecten zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan mij stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruik ik je emailadres en naam om je mijn nieuwsbrief te sturen met mijn gratis maar waardevolle informatie en inspiratie.

In dit Privacy Statement deel ik hoe ik die gegevens of informatie die je met mij deelt gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met mij deelt:

  1. als je mijn website www.metmerel.nl behorende bij MetMerel bezoekt,  (“website”); en
  2. als je informatie met mij deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan mij geeft omdat je mijn nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een traject of cursus volgt.

Door mijn websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de service voorwaarden die van toepassing zijn op mijn website. Ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Ik sla jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op mijn website worden de gegevens die je met mij deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar mij verstuurd.

Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Op mijn website verzamel en/of ontvang ik twee soorten informatie:

1. PERSOONSGEGVENS DIE JE ACTIEF AAN ONS VERSTREKT

Als je je aanmeldt om mijn nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, deelneemt aan een van mijn workshops, of je aanmeldt voor een webinar of andere vorm van inspiratie, dan vraag ik je je gegevens met mij te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met mij hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.

Wanneer je een dienst afneemt, vraag ik je naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je adres gegevens.  Dit adres vraag ik om je factuur netjes op te kunnen maken en om eventueel fysieke producten toe te kunnen sturen.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH AAN ONS WORDEN DOORGEGEVEN

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan mijn computers worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.
Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je mijn website bezocht. Ik verwijs je naar de service voorwaarden voor meer informatie over cookies op mijn website.

HOE IK JE GEGEVENS GEBRUIK

  • ik mail je om het traject of de cursus te kunnen leveren, zoals, een mindful analysis schrijftraject, de (voorbereidende) schrijfopdrachten van een loopbaantraject of cursus, de factuur en updates. Ik stuur je als je een traject bij me hebt gevolgd daarna mijn nieuwsbrief met updates van de blogs en video’s
  • ik mail je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, mijn nieuwsbrief met updates van mijn activiteiten, blogs en video’s
  • ik gebruik je gegevens om je schrijftrajecten/loopbaancoaching en cursussen mogelijk te kunnen maken. Ik behandel al je gegevens vertrouwelijk en tenzij je schriftelijk toestemming hebt gegeven, deel ik geen inhoudelijke en persoonlijke informatie met anderen.
  • ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn diensten
  • ik mail je om je te informeren over mijn diensten en producten en die van mijn samenwerkingspartners als ik denk dat je die echt super interessant kunt vinden. Dit doe ik alleen als je expliciet toestemming hebt gegeven om mijn nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij mij hebt gekocht (cf. punt 1 en 2)

Ik gebruik je informatie daarnaast ook om medewerkers of partijen aan wie ik werk uitbesteed (zoals technisch support, marketing support, klantenservice) contact met je op te kunnen laten nemen voor het leveren van mijn diensten en producten of bij technische problemen met aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

AFFILIATES EN SAMENWERKINGSPARTNERS

Op mijn website plaats ik links naar externe websites van samenwerkingspartners en affiliates als ik denk dat die informatie waardevol voor je is. Ik heb geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. Ik raad je aan de Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

DE INFORMATIE DIE JE GEDEELD HEBT INZIEN EN AANPASSEN

Als je je hebt aangemeld op mijn website voor mijn nieuwsbrief of workshops, mail ik je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat ik je beloofd heb. Ik gebruik hiervoor het mailprogramma Mailchimp. Dat betekent dat Mailchimp jouw gegevens ook ontvangt. Ik verwerk deze gegevens voor zolang als je op mijn maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld of uiterlijk 12 maanden nadat je de laatste mail hebt ontvangen voor een van de gratis trainingen of mails als je daarna niet hebt aangegeven ook mij te willen blijven volgen. De gegevens die je aan mij hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar merel@metmerel.nl. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die je van mij ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor mijn nieuwsbrief, zal ik je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je mij hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar merel@metmerel.nl
Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT ONDER MEER OP MIJN WEBSITE OF SOCIAL MEDIA

Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy en wijs je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs of op mijn social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mij. Ik houdt mij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT

Eventuele wijzigingen van mijn website kan leiden tot wijzigingen in deze Privacy voorwaarden. Ik raad je daarom aan deze Privacy voorwaarden regelmatig nog eens te lezen.

VRAGEN OVER DE PRIVACY VOORWAARDEN

Ik houd deze Privacy voorwaarden up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar merel@metmerel.nl en zet “privacy voorwaarden” in de onderwerpregel van je email.