schrijven

Soms is het lastig om over bepaalde zaken te praten. Schrijven is daarom een waardevol alternatief voor praten.

Veilige haven

Het papier of het scherm is een veilige haven om te verwoorden en te vertellen zonder geheimen aan anderen prijs te geven en zonder afhankelijk te zijn van de beschikbaarheid van het luisterend oor van familie of vrienden.

Lichamelijke gezondheid

Verhalen spelen een sleutelrol in de psychologie van mensen. Vertellen en schrijven dragen daarom bij aan een gezonde geest. En dat niet alleen: ook lichamelijke gezondheid is te beïnvloeden met schrijven.

Van vrouwen met chronische bekkenklachten die aan een schrijfprogramma meededen had een deel daarna minder last van de pijn. Baat hadden vooral vrouwen die moeite hadden om over hun emoties te praten.

Taal heeft een neutraliserend effect op emoties. Woorden helpen om stress bij het herbeleven van gebeurtenissen te verminderen. Wie zijn gevoelens in woorden vat is zijn emoties beter de baas.

Verhalen sturen onze identiteit

Kinderen die open met hun ouders over zichzelf kunnen vertellen ontwikkelen een gedetailleerder verhaal over zichzelf dan kinderen die dat niet kunnen. Praten over jezelf heeft ook voor volwassenen invloed op de ontwikkeling van identiteit. Het bezoek aan een psycholoog of psychiater heeft in de meeste gevallen hetzelfde doel: een helder verhaal over jezelf vormen.

Bron: Essay “De waarde van schrijven” Mark Mieras

Mark Mieras is wetenschapsjournalist en heeft, in opdracht van Kunstfactor, onderzocht of schrijven bijdraagt aan een gezonder leven. Hij heeft een groot aantal onderzoeken vergeleken en kan maar tot 1 conclusie komen. Creatief en expressief schrijven draagt bij aan een gezond leven. Hierboven staat slecht een selecte greep uit de bevindingen. Klik hier voor de link naar de complete literatuurstudie.